Navigácia

Partners

Štvrtok 18. 10. 2018

Počet návštev: 2154474

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Komjatná
  Školská 290, 034 96 Komjatná
 • 044/4373230
  044/4373534 (fax)
  0907/722849 (Ing. Monika Nogová, riaditeľka školy)
  0917/910162 (Mgr. Marta Macková, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ)
  044/4373246 (materská škola)

Právne informácie

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou Komjatná

Novinky

 • Zmena mailovej adresy školy

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, zmenu mailovej adresy školy: skola@zskomjatna.edu.sk

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Vážení rodičia,

  v zmysle platnej legislatívy oznamujeme rodičom, že žiakom našej školy udeľujeme dňa 29. 10. 2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Ing. Monika Nogová, riaditeľka školy

 • Oznamy MŠ

  Oznamujeme rodičom, že v dňoch 29.10.2018 - 2.11.2018 bude prerušená prevádzka materskej školy...

 • Oznamy MŠ

  POZVÁNKA - ŠARKANIÁDA

 • Dňa 08. 10. 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku ďalšieho dielu vzdelávacieho programu Svet okolo nás pod názvom „Kuba, dve tváre slobody.

  Prostredníctvom videa a zaujímavých komentárov účastníkov cesty sa dostali do Mexického zálivu, do krajiny kontrastov a farieb, na Kubu. Zastavili sa v hlavnom meste Havane, oblasti Viňales, v meste revolucionárov – Santiago de Cuba. Navštívili tabakovú plantáž, kde videli ručnú výrobu svetoznámych kubánskych cigár, potápali sa do vôd Karibského mora s koralovými útesmi aj žralokmi. S domácimi obyvateľmi zažili atmosféru karnevalu, s kubánskymi vedcami boli svedkami kladenia vajec morských korytnačiek.

 • Dňa 10.09. 2018 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Komjatná za rodičov detí základnej školy.

  Do rady školy boli za ZŠ právoplatne zvolení rodičia:

  pani Lenka Babicová

  pani Mariana Kočibálová

 • MŠ ZRŠ

  Vo štvrtok 6. septembra 2018 sa uskutočnilo ZRŠ v MŠ.

 • MŠ Začiatok školského roka v MŠ

  Bránu našej materskej školy sme otvorili v novom školskom roku 2018/2019 v pondelok 3. septembra 2018

 • Ráno po prvom septembrovom víkende patrilo novému školskému roku. Leto totiž pomaly končí a jeseň nás opäť vítala spolu so školskými povinnosťami. No nielen jeseň kýva svojou rukou, žiakov a pedagógov privítali aj ďalší iní.

  Stalo sa tak v pondelok, 3. septembra 2018 v sále kultúrneho domu, kde sa po sv. omši stretli žiaci, rodičia i učitelia základnej školy. Stretli sa, aby slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. Tam prítomným najskôr spríjemnil chvíle krátky kultúrny program, potom prišli na rad milé slová pani riaditeľky Ing. Moniky Babicovej i pána starostu Otta Brtka. K žiakom sa prihovorila i pani zástupkyňa Mgr. Marta Macková a oboznámila všetkých s plánom ich nastávajúcej školskej práce. Všetci samozrejme zaželali žiakom v novom školskom roku veľa síl do učenia a zdaru pri ich snažení. Osobitne však prváčikom, ktorí sa spolu s p. uč. Eliškou Huntatovou práve smelo vydali na vandrovku po ceste rozprávkovými krajinami nielen písmen a čísel, ale aj zábavy.

 • Vážení rodičia,

  dňa 10.9. 2018 o 15:30 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie a zároveň doplňujúce voľby do rady školy. Rada školy je poradný orgán školy a musí byť zriadená v zmysle platnej legislatívy. Voľby sú platné, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých rodičov, jedna rodina má jeden volebný hlas, preto Vás žiadame, aby ste si našli čas a pomohli nám pri splnení si danej povinnosti. Ďakujeme!

  Ing. Monika Babicová

  riaditeľka školy

  Čo je rada školy?

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 • Oznamy MŠ
  28. 8. 2018

  Začiatok školského roka v Materskej škole Komjatná začína v pondelok 3. septembra 2018 o 6:30 h. Deti prijaté do MŠ sú rozdelené do dvoch tried a zoznamy detí sú sprístupnené na obidvoch budovách.

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Milé deti, vážení rodičia

  Prázdniny sa nám v týchto dňoch končia a my v pondelok 3. septembra 2018 otvoríme nový školský rok 2018/2019. Slávnostné otvorenie školského roku začneme ráno o 7:30 h spoločne sv. omšou v Kostole sv. Gála v Komjatnej. O 9:00 h bude program pokračovať v sále KD.

  Osobitne sa tešíme na najmladších žiakov našej školy „prváčikov“. Milí prváčikovia, v nasledujúcich dňoch dostanete od svojej pani učiteľky poštu a v nej pokyny, aby ste vedeli, ako ju na začiatku roka spoznáte. Po slávnostnom otvorení sa spolu s rodičmi premiestnite do budovy školy, kde vám triedna pani učiteľka predstaví vašu triedu a našu školu.

 • Oznamy MŠ
  11. 7. 2018

  Oznamujeme rodičom, že 16.7.2018 - 31.8.2018 bude prerušená prevádzka MŠ...

 • Vysvedčenie v školskej jedálni
  10. 7. 2018

  Ani v našej školskej jedálni sme deti nenechali bez odmeny.

 • MŠ Rozlúčka s predškolákmi
  9. 7. 2018

  Posledný deň v Materskej škole Komjatná bol 29. 6. 2018 v I. a II. triede plný hier a zábavy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Komjatná
  Školská 290, 034 96 Komjatná
 • 044/4373230
  044/4373534 (fax)
  0907/722849 (Ing. Monika Nogová, riaditeľka školy)
  0917/910162 (Mgr. Marta Macková, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ)
  044/4373246 (materská škola)

Fotogaléria